Kartlägg dina möjligheter!

En stor del av den information vi har omkring oss har en geografisk koppling. För den som kan visualisera och analysera det sambandet på rätt sätt öppnas stora möjligheter att utveckla såväl tjänster som beslutstöd och planeringsverktyg.

Starcus har utvecklat en egen kartplattform för just sådana tjänster för webb, applikationer och telekom. Vi vågar påstå att den är en av Sveriges, ja, kanske världens, bästa! Vår ambition är att göra möjligheterna med effektiva kartlösningar tillgängliga för fler: på ett enklare, smartare och mer användbart sätt. Vi hjälper dig att förstå din geografiska potential—och använda den.

Kontakt

info@starcus.se